magnify
Home Tiszta munkaügyi kapcsolatok

Tiszta munkaügyi kapcsolatok

Második feladat: Tiszta munkaügyi viszonyok ellenőrzése

1. A CSANA vezető
Ki lehet CSANA vezető, aki igazolni tudja a CSANA végzettségét.
Vedd elő a vezetővel kötött szerződést és ellenőrizd, hogy folyamatos volt-e megbízása. Ha több vezető is dolgozott az utolsó ellenőrzéstől vizsgált időszakban, gondosan vizsgáld meg, hogy nincs-e vezető nélküli nap.
Első naptól érvényes a bizonyítványa?

2. CSANA vezető helyettes
Előző szempontok szerint, nézd meg, hogy minden nap volt-e helyettes szerződésed.
Ne feledd, ahány működési engedélyed van, annyi vezető és helyettes szerződés legyen rendben.

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
Hatályos: 2013.07.11 – 2013.12.31
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
47. § (4) A családi napközi szolgáltatást nyújtó személynek igazolnia kell, hogy betegsége vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén helyettesítése megoldott olyan személlyel, aki megfelel az (1) bekezdésben megjelölt alkalmassági feltételeknek. A helyettesítésre szociális gondozói díjban részesíthető személy is alkalmazható.

Ha nem hiányzott egy napot sem a vezető, nincs több dolgod ezzel.
Ha beteg volt, vagy tovább képzésen vett részt, akkor milyen jogviszonyban volt a helyettes?
Ha egy másik munkatárs helyettesített, akinek minden papírja rendben van, és különben is dolgozott aznap, akkor ez is rendben van.
Ha egyik sem: a „megbízással” dolgozó helyettes, jelenlétét igazold.

3. 5 főre van működési engedélyed és egy fő van a gyerekekkel?

Ez a személy te magad vagy és te a Nonprofit Kft-ben tag vagy és tagi jogviszonyban dolgozol, esetleg egyéni vállalkozó vagy?
Ebben az esetben, nem kötelező szabadságra menned. 
Legyen munkaköri leírásod, jelenléti íved.

Alkalmazott vigyáz a gyerekekre?
Minden napra érvényes a munkaszerződése? Kötelező tájékoztatót aláírta?
Van munkaköri leírása?
CSANA végzettsége első naptól rendben van?
Egészségügyi könyvéből az orvos nem felejtette le a dátumot?
Vedd elő a szabadságos tömböt és ellenőrizd, hogy kivette-e az éves teljes, vagy időarányos szabadságát.
Ezeken a napokon ki helyettesített vagy nem voltatok nyitva?

4. 7 főre szól a működési engedélyed?
Vedd elő az első, KENYSZI-ből lekért, „ALFÁ”-nak becézett listát.
Pöttyözd be, hogy mikor volt 6 v. 7 gyerek.
Ezeken a napokon, biztosan kellett lennie még egy személynek a gyerekekkel!
Összes igazoló dokumentumát is keresd elő.
Jelenléti íven ellenőrizd, hogy bent volt-e az 5 főnél nagyobb létszámú napokon.

Ha valahol lyukat találsz, ne ess pánikba!
Ezek a szabályok nem újak neked. Mikor kilépett egy alkalmazott, azonnal pótoltad, vagy behívtad a helyettest.

Hogy is lehetett?
Munkaviszonyban volt a gondozónő. Milyen szerződése volt? Minden nap 6 órát dolgozott, vagy „behívásos” rendszerben, töltötte le a heti 20 óra munkaviszonyát?
Esetleg, alkalmi munkavállaló volt?
Több munkáltató közösen alkalmazta?
Szociális gondozó helyettesített, (aki évi 180 000 Ft-ot kaphat,- de nem kötelező – nem kell munkaviszony bejelentést tenni, és a személyi jövedelem adóját sem növeli a kapott díj, ha mégsem ingyen dolgozott)

Következő szabályról sem feledkezz meg.

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
Hatályos: 2013.07.11 – 2013.12.31
49. §171 (1)172 Az állandó segítő közreműködik a családi napközi szolgáltatást nyújtó személy irányítása alapján a naponta rendszeresen előforduló tevékenységekben. Ha a családi napközi nyitvatartási ideje a napi 5 órát
a) meghaladja, legalább heti 30 órában,
b) nem haladja meg, legalább heti 15 órában
kell az állandó segítőnek rendelkezésre állnia.
(2) Az állandó segítőnek abban az esetben kell elvégeznie a családi napközit működtetők felkészítő tanfolyamát, ha a családi napközi szolgáltatást nyújtó személy helyettesítését is ellátja.